Google display network

Cập nhật: 11.07.2016 Lượt xem: 821

GOOGLE DISPLAY NETWORK

Google Display Network là hình thức thức quảng cáo cho phép doanh nghiệp đặt quảng cáo hiển thị trên các trang nội dung thuộc ở hữu với Google hoặc liên kết với Google. Quảng cáo Google Display Network sẽ xuất hiện luân phiên tại các vị trí mà các website thành viên đã chia sẻ với Google.

HÌNH THỨC QUẢNG CÁO